ตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่15 มีนาคม 2564 นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์ พัฒนาการอำเภอโกรกพระ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์  ณ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้มีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมตรวจประเมิน โดยนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

(Visited 5 times, 1 visits today)