📣 พช.กระทุ่มแบน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองนกไข่” 📣

เข้าชม 16 ครั้ง

🌿 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 🌿

นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทร์วงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ดร.ภูวกฤษ รุ่งทิวากรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ทหาร ตำรวจ พัฒนากรประจำตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองนกไข่ เนื่องในโอกาสวันพระบามสมเด็จพระมงกุฎแกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #WorldSoilDayCDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยwecareaboutyou #Changeforgood

📸ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

(Visited 16 times, 1 visits today)