📣 พช.กระทุ่มแบน ร่วมกิจกรรมโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” 📣

เข้าชม 10 ครั้ง

🌿 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 🌿
📍 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านท้ายตลาดเตาอิฐ หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน

ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างการปลูกพืชผักในชุมชน สร้างชุมชนเกื้อกูล นำไปสู่การแบ่งปันให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #WorldSoilDayCDD #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@kmit #ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยwecareaboutyou #Changeforgood

📸ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน

(Visited 10 times, 1 visits today)