มาปลูกผัก เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ทางอยู่รอดยุค 2020

เข้าชม 91 ครั้ง

สำนักงานอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ผนึกกำลังตั้งระบบทำให้ครบวงจร” และพร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนกำลังพล และชุมชนในค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ให้มีความมั่นคงทางอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

(Visited 91 times, 1 visits today)