“กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563

เข้าชม 661 ครั้ง

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นผู้แทนมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 จำนวน 2,000 บาท ในโครงการ“กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563 จำนวน 10 ทุน

(Visited 661 times, 1 visits today)