วันที่ 22 มกราคม 2564 “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” อำเภอกระนวน ลงพื้นที่ แปลงครัวเรือนต้นแบบ

🍓กระนวน แดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า พัฒนาวัฒนธรรม ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตนใส รวมน้ำใจถิ่นคนดี

🍓 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน
วันที่ 22 มกราคม 2564

🌞 “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” อำเภอกระนวน ลงพื้นที่ แปลงครัวเรือนต้นแบบ
นายมนพัทธ์ มัตราช
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่
1.ปรับพื้นที่โรงเรือนเพาะชำ และทำตาข่าย ก่ออิฐบล็อก ซุ้มไม้เลื้อย
2.ปรับพื้นที่ ภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณรอบแปลง
3.ขยายหญ้าแฝกดอน โดยวิธีการแยกเหง้า
4.ขยายพันธุ์มัลเบอรี่ด้วยวิธีการปักชำลงถุงดำ
5.จัดเตรียมต้นกล้าผักสวนครัว และหน่อกล้วยน้ำหว้าเข้าโรงเรือนเพาะชำ
6.ครัวเรือนต้นแบบ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันตามแผนที่วางไว้ พร้อมกล่าวขอบคุณ “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”
7.พัฒนาการอำเภอ จัดประชุม มอบหมายหน้าที่ตามนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน

🍓🍀 ภาพข่าว
“นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”
นางสาวเสาวนีย์ ผานาค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 🍓🍀

(Visited 17 times, 1 visits today)