กิจกรรมเอามื้อสามัคคี วันที่ 21 มกราคม 2564″นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” อำเภอกระนวน

🍓กระนวน แดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า พัฒนาวัฒนธรรม ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตนใส รวมน้ำใจถิ่นคนดี

🍓 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน
วันที่ 21 มกราคม 2564

🌞 “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” อำเภอกระนวน ลงพื้นที่ แปลงครัวเรือนต้นแบบ
นายมนพัทธ์ มัตราช
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่
1.ขุดไผ่บงหวานเพื่อเตรียมการปลูกลงถุงดำ
2.ขยายพันธุ์ไผ่บงหวานด้วยวิธีการแยกเหง้า
3.ทำซุ้มไม้เลื้อยไม้ไผ่
4.เตรียมต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว พร้อมปลูกลงแปลง
5.ครัวเรือนต้นแบบ สรุปผลการปฏิบติงานประจำวัน ตามแผนที่วางไว้ พร้อมกล่าวขอบคุณนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

🍓🍀 ภาพข่าว
“นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”
นางสาวเสาวนีย์ ผานาค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 🍓🍀

(Visited 19 times, 1 visits today)