วันที่ 20 มกราคม 2564 “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” อำเภอกระนวน ลงพื้นที่ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายมนพัทธ์ มัตราช

🍓กระนวน แดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า พัฒนาวัฒนธรรม ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตนใส รวมน้ำใจถิ่นคนดี

🍓 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน
วันที่ 20 มกราคม 2564

🌞 “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ” อำเภอกระนวน ลงพื้นที่ แปลงครัวเรือนต้นแบบ
นายมนพัทธ์ มัตราช
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่
1.เตรียมดินสำหรับการขยายพันธุ์หญ้าแฝก และบรรจุลงถุงดำ
2.เตรียมหญ้าแฝกดอน โดยวิธีการแยกหน่อ
3.เตรียมฟาง เพื่อใช้ในการห่มดิน
4.กิจกรรมหากินเอง
5.ครัวเรือนต้นแบบ สรุปแผนการปฏิบัติงานประจำวัน พร้อมกล่าวขอบคุณ”นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”

🍓🍀 ภาพข่าว
“นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ”
นางสาวเสาวนีย์ ผานาค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 🍓🍀

(Visited 14 times, 1 visits today)