🌈 พช.กระบุรี พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกระบุรี ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในเบื้องต้น