🌈 พช.กระบุรี ทำบุญวันพระ เชิญชวนชาวบ้านเข้าวัด สืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีไทย

เข้าชม 5 ครั้ง

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(หิ้วชั้นเข้าวัด) เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนา ลดละเลิกอบายมุข โดยมีนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานร่วม พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง นักเรียนโรงเรียนบ้านทับหลี บ้านหนองจิก ประชาชน เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(หิ้วชั้นเข้าวัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนำปิ่นโต อาหาร ของหวาน ผลไม้ ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาหอฉันวัดทับหลี หมู่ที่ 4 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมรับประทานอาหารร่วมกับผู้นำท้องที่ ประชาชนในท้องถิ่น

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (12/6/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.

(Visited 5 times, 1 visits today)