🌈 พช.กระบุรี มอบทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนในครัวเรือนตกเกณฑ์ฯปี 2564 จำนวน 1 ราย

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนในครัวเรือนตกเกณฑ์ฯปี 2564 จำนวน 1 ราย โดยมีนายโกศล มนต์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านสองแพรกขวา ม.8 ตำบลลำเลียง พร้อมบิดา มารดา ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ของเด็กหญิง ธนสรณ์ จันทวงศ์ ร่วมรับมอบทุนอุปการะเด็กในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (11/6/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.

(Visited 5 times, 1 visits today)