🌈 พช.กระบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมกาแฟในพื้นที่อำเภอกระบุรี

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
📍เวลา 14.00 น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการนี้นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกระบุรี มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี จันทวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลน้ำจืดและนางสาวปวีณา เสาวรส อาสาพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร  หมู่ 8 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี
ข่าวที่(4/5/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ. รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)