🌈 พช.กระบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (knowledge-Based Otop ) จังหวัด ติดตามสนับสนุนผู้ประกอบการ Otop

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 29 เมษายน 2565
📍เวลา 09.00-15.00 น. นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย OTOP KBO
📍 ทั้งนี้ นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ ร่วมประสานงานและติดตามกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ณ ตำบลบางใหญ่ และตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
📍 การลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่สาธารณะ ทั้ง 4 กลุ่ม
1. กลุ่มกะปิซอยสองพี่น้องบ้านบางใหญ่ล่าง(กะปิสองแดด)
2. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านบางใหญ่ล่าง(ชาดาวอินคา)
3. กลุ่มปักผ้าปาเต๊ะบ้านมะมุ(ผ้าปาเต๊ะปัก)
4. กลุ่มกาแฟคั่วบดบ้านบางไทร(กาแฟคั่วบด)

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (13/5/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ.

(Visited 3 times, 1 visits today)