🌈 พช.กระบุรี พร้อมทีมปลัดอำเภอ ประจำตำบลร่วมประชุมหาทางแก้จนให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอกระบุรี

เข้าชม 15 ครั้ง

 

วันที่ 25 เมษายน 2565

📍เวลา 13.30 น. นางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ร่วมประชุมกับทีมปลัดอำเภอประจำตำบล โดยมีนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานในการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
📍 ในการนี้ได้สรุปกลุ่มเป้าหมายอำเภอกระบุรี ปี 2565 จำนวน 25 ครัวเรือน พร้อมจัดทำแผนการขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ และวางแผนการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกวันพฤหัสบดี

📡สถานีข่าว สพอ.กระบุรี (11/5/2565)
* เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา*
นางสาวปวีณา เสาวรส อสพ

(Visited 15 times, 1 visits today)