นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี

(Visited 12 times, 1 visits today)