ปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน …ผู้นำต้องทำก่อน…

ปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
หนึ่งในปฏิบัติการ คือ …ผู้นำต้องทำก่อน…
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรีได้ดำเนินการ …ผู้นำต้องทำก่อน…
นำโดย นายอำเภอกระบุรี พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เเละเครือข่าย ขับเคลื่อนกระบวนการ Quick Win เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีเเก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างกระเเสเเละกระตุ้นให้กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว

*การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยการป้องกันไวรัส โควิด-19

(Visited 22 times, 1 visits today)