นายนพพงศ์ หวานสนิท

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกระบุรีอำเภอกระบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง