กิจกรรมพัฒนาชุมชน

กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตำบลพรุใน และตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว

❤ ๕ ส.สร้างสุข..สุขจังที่พังงา ❤ ?พังงา นางฟ้าอันดามัน? [...]

พช.พังงา ร่วมกับชมรมผู้นำ อช.พังงา จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

❤ ๕ ส.สร้างสุข..สุขจังที่พังงา ❤ ?พังงา นางฟ้าอันดามัน? [...]

พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองเหีย และบ้านย่าหมี ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี นายอำ [...]

กิจกรรมติดตามผลและคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น และ กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภแเกาะยาว [...]

โครงการ ปณิธานกองทุนแม่ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำจืด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีนริศ [...]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าค่ายและบ้านใหญ่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว มอ [...]