สพอ.เกาะยาว เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายณัฐวัศ บุญสัมพันธ์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยมี นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ

กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานและเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565

ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGsforAll

#ChangeforGood

# สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

# กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGsforAll

#ChangeforGood

(Visited 6 times, 1 visits today)