สพอ.เกาะยาว เข้าร่วมการคัดเลือก “ธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า” ดีเด่นระดับจังหวัด ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

วันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชนและ นายพิพัฒน์ กองพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการคัดเลือก “ธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการต่อยอดขยายผล “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อความยั่งยืน กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนให้เกิดพลังความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ลดรายจ่ายและเสริมสร้างเสริมรายได้ ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

โดยเป็นการติดตามการดำเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า บ้านช่องหลาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งมีนายทวี เพลินจิตต์ กำนันตำบลเกาะยาวใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGsforAll
#ChangeforGood
# สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
# กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 11 times, 1 visits today)