สพอ.เกาะยาว  เข้าร่วมประชุมสมาชิกส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. จังหวัดพังงา ประจำปี 2565

✍️ วันที่ 18 พ.ย. 65 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา  โดยนางสาวศริญญา  ใจเย็น  พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. จังหวัดพังงา ประจำปี 2565  ณ บ้านบางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา   ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

  • มอบทุนการศึกษา สอ.พช.จังหวัดพังงา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 5,000 บาท
  • ประชุมสมาชิก สอ.พช. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน สอ.พช. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสมาชิก สอ.พช.อาวุโส (ข้าราชการบำนาญ)
  • กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ : สันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเปตอง

🔷 โดยมีสมาชิก สอ.พช. ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGsforAll

(Visited 11 times, 1 visits today)