สพอ.เกาะยาว  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ก่อนเริ่มการประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงรำวงมหาดไทย และเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน  ต่อมาพัฒนาการจังหวัดพังงาได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2566 และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานนำเสนองานที่จะขับเคลื่อนตามภารกิจของกลุ่มงาน ประจำปี 2566   ณ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SDGsforAll

(Visited 10 times, 1 visits today)