เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲

🌼วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายณัฐวัศ บุญสัมพันธ์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ นิ่มมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวแพรวนภา แก้วพิทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565  กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด  ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ในการนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะยาวใหญ่และสมาชิกกลุ่มเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

📷ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 7 times, 1 visits today)