ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมินที่ 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมินที่ 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน

ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 

ข่าวโดย  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว

พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา

Change for Good

พช.พังงา small but strog

(Visited 7 times, 1 visits today)