กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้สโลแน ” 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา นำโดยนางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้สโลแน ” 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”  ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ และพัฒนาการอำเภอกับพัฒนากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการออมให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งจังหวัด

เวลา 16.00 น. ได้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ทบทวนระเบียบการดำเนินงานของกลุ่ม

ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 

ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 8 times, 1 visits today)