ลงพื้นที่ เอามื้อสามัคคีกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่นางศลิณา ปลูกไม้ดี หมู่ที่ 2 บ้านพรุใน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว

🌲พังงา เมืองสวยในหุบเขา
@สุขจริงสุขจังที่พังงา🌲
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.
🏝 นายชวลิต ปุณณกิตติสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะยาว มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ เอามื้อสามัคคีกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่นางศลิณา ปลูกไม้ดี
หมู่ที่ 2 บ้านพรุใน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 📷
(Visited 3 times, 1 visits today)