ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนและแปลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของพื้นที่นางศลิณา ปลูกไม้ดี หมู่ที่ 2 บ้านพรุใน ตำบลพรุใน

🌲พังงา เมืองสวยในหุบเขา
@สุขจริงสุขจังที่พังงา🌲
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
🏝 นายชวลิต ปุณณกิตติสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะยาว มอบหมายให้ นายณัฐวัศ บุญสัมพันธ์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนและแปลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของพื้นที่นางศลิณา ปลูกไม้ดี หมู่ที่ 2 บ้านพรุใน ตำบลพรุใน
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว 📷
(Visited 8 times, 1 visits today)