นางกรุณา คงด้วง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะยาวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย koyao วันที่ 05 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกาะยาว ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย koyao วันที่ 01 มิ.ย. 2565

กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้สโลแน ” 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย koyao วันที่ 01 มิ.ย. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมินที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย koyao วันที่ 05 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกาะยาว ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲 🌏 วันที [...]