ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ

🐒โกสุมพิสัยเมืองสะดืออีสานถิ่นฐานคนดี วนอุทยานโกสัมพีลื [...]

นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย ประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

🐒โกสุมพิสัย เมืองสะดืออีสานถิ่นฐานคนดี วนอุทยานโกสัมพีล [...]

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบ [...]
https://drive.google.com/drive/folders/1yO8M7No4QjpyPHiG1Dz8I1mMc4Tx3F0k

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ [...]