ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ☀️ [...]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย และทีมพัฒน [...]