โครงสร้างบุคคลากร

นายโกเมท  เดชกวินเลิศ

นายโกเมท เดชกวินเลิศ
พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย

พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย

นางรัชนีกร กลมกล่อม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขวาไร่,ดอนกลาง

นางเปรมกมล ปันศักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางน้อย, หนองบอน

นางสาวรวมพร ไตรคุ้มกัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังยาว,หนองกุงสวรรค์

นายธณัช บุญสวน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแพง,หนองบัว

นายเดชาธร มูลโพธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวขวาง, แก้งแก

นายอภิสิทธิ์ มาตย์วังแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเหล่า,หนองเหล็ก

นางสาวสุรีวัลย์ แสนโภชน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแห่ใต้,เลิงใต้

นางสาวรัตนาวรรณ คำสะวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโพนงาม

นางสาวประภาพร แสนโคตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเขื่อน, ยางท่าแจ้ง

(Visited 518 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *