“ผ้าไทย ใส่สนุก ลุกนั่งสบาย สร้างรายได้ให้ชุมชน”


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ “ผ้าไทย ใส่สนุก ลุกนั่งสบาย สร้างรายได้ให้ชุมชน”

(Visited 6 times, 1 visits today)