สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
☀️วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
นายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 ดังนี้
🌾กิจกรรมที่ดำเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
1. บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 ตำบลเขวาไร่ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
2.  บ้านทัน หมู่ที่ 16 ตำบลหนองเหล็ก กิจกรรมเลี้ยงเป็ดปักกิ่ง
3. บ้านแก่งโกสุม  หมู่ที่ 18 ตำบลหัวขวาง กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง

(Visited 23 times, 1 visits today)