สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามติดตามสนับสนุนการดำเนินหมู่บ้านสัมมาชีพ ไตรมาส 1-2

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
☀️วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 ดังนี้
🌾โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ได้แก่
1. กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาว
2. กลุ่มปลาร้าบอง บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน
3. กลุ่มเลี้้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลเขื่อน

(Visited 16 times, 1 visits today)