โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัยมอบหมายให้นางเปรมกมล ปันศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลหนองบอนติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านท่าเดื่อ ม. 2 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ใช้พื้นที่ จำนวน 2 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักปัง สลัด มะเขือ บวบ พริก ดอกขจร และข้าวโพด เป็นต้น
**มีจุดจำหน่ายทุกวันตรงบริเวณหน้าแปลง โดยมีพ่อค้ามารับไปขายที่ตลาดอำเภอโกสุมพิสัยและส่งขายในชุมชนทุกวัน มีรายได้ประมาณวันละ 500 – 1,000 บาท**

 

(Visited 11 times, 1 visits today)