นายโกเมท เดชกวินเลิศ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ.โกสุมพิสัย วันที่ 27 พ.ย. 2563

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ.โกสุมพิสัย วันที่ 27 ม.ค. 2564

คัดเลือกกำนันที่มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564 นายวิจิตร ดรพรมยุ่ง กำนันตำบลเขวาไร่

@โกสุมพิสัย สะดืออีสาน วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 [...]