นายโกเมท เดชกวินเลิศ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สพอ.โกสุมพิสัย วันที่ 22 พ.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ☀️ [...]