ครัวเรือนต้นแบบโครงปฏิบัตการ Quick Win 90 Days “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

❤️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสีชัง ❤️ นายอาจพงศ์ ประเส [...]
อ่านเพิ่มเติม

การสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน

❤️ สำนักงานเลขานุการ อสก.อ.เกาะสีชัง ❤️ สำนักงานเลขานุก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สนับสนุนการปลูกผักสวนครัวระดับครัวเรือนบนเกาะสีชัง โครงปฏิบัตการ Quick Win 90 Days “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

❤️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสีชัง ❤️ นายอาจพงศ์ ประเส [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอเกาะสีชังปลูกและมอบเมล็ดพันธุ์…สนับสนุน ปฏิบัตการ Quick Win 90 Days “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

❤️ อำเภอเกาะสีชัง ❤️ นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอเกาะสี [...]
อ่านเพิ่มเติม