โครงการขยายผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสีชังได้จัดกิจกรรมโครงการขยายผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมได้เรียนรู้และร่วมกันพัฒนาชุมชนของตัวเองอีกทั้งยังสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับในการทำกิจกรรมครั้งนี้ไปต่อยอดสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยมี นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอเกาะสีชังเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนได้ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำ Hormone จากไข่ไก่ การทำไข่เค็มหิมะ และ การทำ EM ball เพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้. 

(Visited 11 times, 1 visits today)