กิจกรรมพัฒนาชุมชน

💾“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระดมความคิดเพื่อวางแผนช่วยเหลือกลุ่มสตรี ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม [...]

📣📣พช. เกาะสมุย มีเรื่องเล่า “สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม ริเริ่มงานใหม่ ตามวิถีนักพัฒนา” เพราะเรา คือ พัฒนากร มีหน้าที่หลัก ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอพุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ อ่างทอง ลิปะน้อย ตลิ่งงาม มะเร็ต และหัวถนน โดยถือโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ เครื่องข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันวางแผนทิศทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/ยุทธศาสตร์จังหวัด และที่สำคัญตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ #พร้อมเสมอเพื่อสมุย🏝

📣📣พช. เกาะสมุย มีเรื่องเล่า “สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม ริเร [...]

“ตลาดประชารัฐและพช.เกาะสมุยระดมสมองเตรียมพร้อมจัดงานตลาดประชารัฐต้อนรับปีใหม่” ร่วมส่งความสุข พลิกฟื้นสมุย “🎊🎊

“ตลาดประชารัฐและพช.เกาะสมุยระดมสมองเตรียมพร้อมจัดงานตลา [...]

“เกาะสมุย เชิดชูเกียรติ ครัวเรือนและภาคี สนับสนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน” 🍆

วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำ [...]