นางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะสมุยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย kosamui วันที่ 12 ก.ค. 2564

“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง”

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย kosamui วันที่ 23 ก.ค. 2564

“ พช.เกาะสมุย จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ”

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุ [...]