เข้าร่วมกิจกรรมการเดินขบวนรถแห่ และการกวนกระยาสารท กระทะลูกหลวง ในพิธีเปิดงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565

เข้าชม 10 ครั้ง

พช. โกสัมพีนคร เข้าร่วมกิจกรรมการเดินขบวนรถแห่ และการกวนกระยาสารท กระทะลูกหลวง ในพิธีเปิดงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565
วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น.
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร นำโดยนายนิคม ทับทอง พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการเดินขบวนรถแห่ และการกวนกระยาสารท กระทะลูกหลวง ในพิธีเปิดงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565
โดย นายกาวิน ศรีเอี่ยม กำนันตำบลเพชรชมภู นำทีมสตรีบ้านเกาะรากเสียดใน หมู่ 7 ตำบลเพชรชมภู เข้าร่วมการกวนกระทะลูกหลวง พร้อมท่าน รองผุ้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านบุญช่วย หอมยามเย็น ให้เกีรยติ ร่วมกวนกระยาสารทในวันงานด้วย
“เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล”
ข่าว/ภาพ : สพอ.โกสัมพีนคร
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#BigData
#smartleader
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโล

(Visited 10 times, 1 visits today)