รายการ “พัฒนาพาที”

เข้าชม 11 ครั้ง

พช. โกสัมพีนคร ดำเนินการจัดรายการวิทยุ รายการ “พัฒนาพาที”
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 10 นาฬิกา ถึง 11 นาฬิกา โดยประมาณ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.กำแพงเพชร 97.75 เมกกะเฮิรตซ์
นายนิคม ทับทอง มอยหมายให้นางสาววาสนา วงษ์อ่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกับแขกรับเชิญ นางน้ำทิพย์ ภูรี ตัวแทนจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทงตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร มาเป็นผู้ร่วมรายงานจะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งกลุ่ม และผลประกอบการของกลุ่ม สถานการณ์ในปัจจุบันของกระทงเปลือกข้าวโพด ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ตก
“เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล”
ข่าว/ภาพ : สพอ.โกสัมพีนคร
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#BigData
#smartleader
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโล

(Visited 11 times, 1 visits today)