มการแข่งขันกวนกระยาสารทประเภทรสชาติและประเภทลีลา ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565

เข้าชม 30 ครั้ง

พช. โกสัมพีนคร เข้าร่วมการแข่งขันกวนกระยาสารทประเภทรสชาติและประเภทลีลา ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 13.00 น.
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร นำโดยนายนิคม ทับทอง พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกวนกระยาสารทประเภทรสชาติและประเทศลีลา เพื่อสืบสานงานทำบุญวันสารทไทยและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรและของดีเมืองกำแพงเพชร ในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565 โดยสตรีตำบลลานดอกไม้ตก เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันกวนกระยาสารทประเภทรสชาติ และสตรีตำบลโกสัมพีนคร เป้นตัวแทนในการแข่งขันกวนกระยาสารทประเภทลีลา ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโกสัมพีนคร กำนันตำบลลานดอกไม้ตก และ นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก และ นายบุญชุบ อ้นศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชมการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท
“เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล”
ข่าว/ภาพ : สพอ.โกสัมพีนคร
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#BigData
#smartleader
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโล

(Visited 30 times, 1 visits today)