พช.โกสัมพีนครร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เข้าชม 10 ครั้ง

“พช.โกสัมพีนครร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ณ หมู่บ้านมอเสือดุ หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วยนายนิคม ทับทอง พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชน จำนวน 100 คน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จำนวน 1,500 ต้น
ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: ทีมงาน สพอ.โกสัมพีนคร
เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล

(Visited 10 times, 1 visits today)