“ชาวโกสัมพีนครร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เข้าชม 3 ครั้ง

“ชาวโกสัมพีนครร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมวาสิฏฐี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วยนายนิคม ทับทอง พัฒนาการอำเภอโกสัมพีนคร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโกสัมพีนคร และสตรีอำเภอโกสัมพีนคร รวม 50 คน ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง จำนวน 90 ตัว
ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: ทีมงาน สพอ.โกสัมพีนคร
เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล

(Visited 3 times, 1 visits today)