ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”