สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน ผนึกกำลัง “บ้านพี่เมืองน้อง” สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 11 times, 1 visits today)