บันทึกองค์ความรู้ของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 18 ครั้ง

องค์ความรู้ การทำพริกแกง นายบลเหลาะ สังข์นุ้ย

องค์ความรู้ การทำรังผึ้งชันโรง

องค์ความรู้ การทำอาหารปลาดุก นายบุญพา รัตนานุกูล

องค์ความรู้ การสมุนไพร

 

(Visited 18 times, 1 visits today)