จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ กงหรา

เข้าชม 64 ครั้ง
ลำดับที่ อำเภอ ตำบล จำนวนสมาชิก(คน)
1 กงหรา กงหรา 730
2 กงหรา ชะรัด 1,103
3 กงหรา คลองเฉลิม 1,918
4 กงหรา คลองทรายขาว 1,112
5 กงหรา สมหวัง 672
****  สมาชิที่ “ไม่ระบุ”ข้อมูลตำบล หรือระบุตำบล “ไม่ถูกต้อง” 52
(Visited 64 times, 1 visits today)