ข้อมูล กชช 2ค อำเภอกงหรา ปี 2560

เข้าชม 37 ครั้ง

ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา

สรุปข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน อำเภอกงหรา ปี 2560

 

 

(Visited 37 times, 1 visits today)