<> ครัวเรือนต้นแบบ ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ติดตามการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

<> ครัวเรือนต้นแบบ ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ติดตามการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ คนพช.กงหรา@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน@🎦 ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร “ฝ่าวิกฤต Covid -19 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดย..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา

ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ คนพช.กงหรา@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน@🎦 ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร “ฝ่าวิกฤต Covid -19 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดย..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา

ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ คนพช.กงหรา@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน@🎦 ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร “ฝ่าวิกฤต Covid -19 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดย..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา

<> ครัวเรือนต้นแบบ ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ติดตามการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ คนพช.กงหรา@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน@🎦 ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร “ฝ่าวิกฤต Covid -19 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดย..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา

<> ครัวเรือนต้นแบบ ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ติดตามการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🥒🌶วันนี้(23 เม.ย.63) นายบรรจง มีผล พัฒนาการอำเภอกงหราประชุมคณะกรรมการสตรีอำเภอกงหรา เรื่องมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา